Gaffeltrucken är utan tvivel oumbärlig i den dagliga hanteringen av virke och projekt men är samtidigt den maskin som är inblandad i och orsakar flest olyckor på vår arbetsplats. Och det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret att den anställde har tillräckligt med kunskaper för att köra truck. Mamut anser självklart att en säker och trygg arbetsmiljö för de anställda är av största vikt och därför har nu samtliga våra anställda gått på kurs för att få truckkort.