Corian® färger

Du kan hitta Corian® i alla tänkbara färger och nyanser. Inspireras av alla färgvariationerna på Corian® i galleriet nedan. Det finns färger för alla tänkbara designlösingar. Med alla variationer är det enkelt att hitta rätt färg på inredningen för din design. Endast din fantasi sätter gränserna för vad som är möjligt med Corian®.

Det är också tåligt och lätt att åtgärda vid repor eftersom färgen är densamma hela vägen igenom. Dessutom har Corian® (samt bindemedel och förseglingar, efter härdning) låga utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och är giftfria och icke-allergena för människor.