köksö från kortsidan med samma material som toppskiva.