Här är en inspirationsvideo främst för köksbutiker och återförsäljare.

DuPont Corian® ”Home Design Partner” är ett nytt initiativ som inrättats för att leverera den bästa Corian® design och teknisk expertis för slutkunden.

Initiativet ”Home Design Partner” består av utvalda kök, badrum och återförsäljare för inredning som är kvalificerade att erbjuda konsumenterna den högsta nivån av expertis för att främja och tillverka i DuPont™ Corian®. Personalen har utbildats till den högsta nivån och har full back-up och stöd av DuPont™ Corian® – från de senaste färgerna till innovationer, genom att teknisk rådgivning och och råd om vård och efterbehandling.

Dessa återförsäljare samarbetar med tillverkarna som kallas ”industripartners”, som också hör till ”Corian® Quality Network”.

QualitylogoMamut Möbler & Inredningar är certifierad producent och ingår i Corian® Quality Network”.