Vi har nu fått installerat ett efterlängtat tryckluftsystem. Det nya tryckluftsystemet kommer att öka effektivitet i vårt arbete. Det drar även mindre el, vilket tillsammans med vår installation av ledbelysning i hela lokalen ingår i vår satsning för miljön.